Analiza Techniczna i Fundamentalna – Portal Finansowy

Opcje

Google-Translate-Polish to English Google-Translate-Polish to French Google-Translate-Polish to Spanish Google-Translate-Polish to Italian Google-Translate-Polish to German Google-Translate-Polish to Japanese BETA Google-Translate-Chinese (Simplified) BETA Google-Translate-Polish to Russian BETA

Zaloguj się

Nasze projekty:

Chcesz wycenić opcje notowane na GPW?
Możesz skorzystać z naszego programu :
 • Option Pricing Software
 • Szukasz wyjaśnienia jakiegoś zagadnienia związanego z rynkami?
  Tu masz naszą odpowiedź:
 • Encyklopedia rynków finansowych
 • Marzy Ci się licencja maklera? Nie wiesz jak się do niej przygotować?
  Tu masz naszą odpowiedź:
 • Vademecum wiedzy - Egzamin na maklera
 • Kwiecień 2018
  P W Ś C P S N
  « gru    
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  30  

  Reklama

  hit counter

  Otwarte Fundusze Emerytalne cz. I

  Otwarty Fundusz Emerytalny

  Coraz częściej mówi się o redukowaniu składki na Otwarte Fundusze Emerytalne, co doprowadzi do coraz mniejszego ich wkładu w budowaniu naszej bezpiecznej finansowo przyszłości. Chociaż liczą sobie niewiele więcej niż dekadę, przypisuje się im znaczną rolę, bowiem środki na nich odłożone są do dyspozycji wpłacającego i jego spadkobierców. W najbliższej serii artykułów przybliżę, czym w ogóle są OFE, jakie wyniki osiągają oraz przeprowadzę badanie mające na celu wyłonienie liderów zarządzania składkami. Badanie będzie wyjątkowe, bowiem wykorzystam zaawansowane narzędzia ilościowe, których metodologie wyjaśnię by uzyskać wyniki znacznie lepsze od badań porównujących OFE tylko jednym kryterium.  Dodam, iż badaniem tym zdobyłem certyfikat junior expert u jednego z najpopularniejszych dostawców oprogramowania statystycznego, co powinno podnieść wiarygodność badania. 

  Na początek należałoby powiedzieć, czym jest owe OFE. Otóż Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE) jest osobą prawną stanowiącą odrębną masę majątkową, która jest zarządzana i reprezentowana przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE) działając na podstawie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Otwarte fundusze emerytalne powstały w ramach reformy systemu emerytalnego i pozwalają na gromadzenie środków pieniężnych na emeryturę w tzw. II filarze.

  System emerytalny w Polsce został oparty na trzech filarach:

  • FILAR ZUS – administrowany przez państwo oraz obowiązkowy – funkcjonuje dzięki składkom emerytalnym,  które stanowią aż 17,22%  wynagrodzenia brutto. Mimo naszego,  tak dużego zaangażowania, nigdy z tych środków nie skorzystamy, bowiem składki te zapisywane są na indywidualnym koncie i automatycznie wypłacane obecnym emerytom.
  • FILAR OFE (Otwarte Fundusze Emerytalne) – obowiązkowy, zarządzany przez podmioty prywatne – fundusz wybierają osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1968 roku. Wpływają do niego składki emerytalne (wpłacane przez ZUS) stanowiące 2,3 %wynagrodzenia brutto. Zebrane środki zostaną wypłacone, gdy osiągniemy wiek emerytalny, który prawdopodobnie wydłuży się o kolejne 5-7 lat .  W wyniku np. rozwodu małżonków ulegają podziałowi, a w przypadku śmierci członka OFE są dziedziczone przez osoby wskazane przy zawieraniu umowy lub w trakcie jej trwania. W przeciwieństwie do pierwszego filaru, tutaj wypłacone pieniądze zostają naszą własnością, chociaż nie możemy nimi dysponować, tak jakbyśmy tego chcieli.
  • FILAR III – dodatkowy, dobrowolny, zarządzany przez podmioty prywatne – to wszelkie formy zbierania pieniędzy na emeryturę – lokaty bankowe, nieruchomości, ubezpieczenia, indywidualne konta emerytalne (IKE), fundusze inwestycyjne. Na tym filarze, tak naprawdę opiera się nasza przyszłość, bowiem daje największe możliwości pomnażania pieniędzy (również strat). Jednakże ze względu na zbyt duże obciążenia podatkowe pracy, większość nie myśli o tym filarze, jako o zabezpieczeniu.

  W Polsce działa 14 otwartych funduszy emerytalnych, które są podmiotem prowadzonego badania. Wszystkie powstały w tym samym okresie, dlatego wyniki uzyskiwane przez zarządzających nimi są jak najbardziej porównywalne. Warto zauważyć, iż badanie odnoszę do czasu przed gwałtownego tąpnięcia na GPW.  Jest to zabieg celowy, powiem pozwala porównać fundusze w czasach stabilizacji i bez gwałtownego, szybkiego przetasowania w rankingach. Ponadto za 6-7 miesięcy, gdy sytuacja na giełdzie ponownie się wyklaruje, przeprowadzę kolejne badanie porównując wnioski z tego, co pozwoli na zachowanie ciągłości i adekwatności.

  Na przedstawionym wykresie widzimy stopę zwrotu z otwartych funduszy emerytalnych na przestrzeni 11 lat. Wyraźnie widzimy, iż ze względu na ograniczenia prawne, co do sposobu lokowania pozyskiwanego kapitału, wykresy przedstawiające dochodowość są silnie skorelowane. Mimo podobnego charakteru, wykresy stóp zwrotu poszczególnych funduszy można rozróżnić na lepsze i gorsze. Po bliższym przyjrzeniu się, można zauważyć, iż różnica między funduszami o najlepszej i najgorszej stopie zwrotu wynosi aż 50% (najlepszy- 243,7% najgorszy- 193,8%) dlatego jak najbardziej zasadne jest wyłonienie zdecydowanych liderów spośród wszystkich funduszy emerytalnych na rynku, co jest przedmiotem badania.

  Praca ma na celu wyłonienie lidera (liderów) otwartych funduszy emerytalnych dostępnych na rynku Polskim. Pod uwagę brane są wszystkie fundusze emerytalne tj. ING, Aviva (Commercial Union), PZU, Amplico, AXA, Generali, Nordea, AEGON, PKO BP Bankowy, Allianz, Pocztylion, Pekao, WARTA oraz POLSAT

  By móc rzetelnie i najefektywniej przeprowadzić badanie, zdecydowałem się porównać badane fundusze następującymi zmiennymi.

  • Aktywa – mienie funduszu obejmujące w szczególności środki ze składek członków funduszu, powiększone o zyski z inwestycji (dane dotyczące wartości aktywów podawane na koniec poprzedniego miesiąca). Im większa wartość wskaźnika tym bezpieczniejszy jest fundusz. Duża wartość aktywów świadczy o popularności i zaufaniu klientów, co powinno skłaniać do wyboru tego OFE tych, którzy tego jeszcze nie zrobili.
  • Uczestnicy – liczba uczestników funduszu (na koniec poprzedniego miesiąca). Analogicznie do poprzedniego wskaźnika, ten również świadczy o zaufaniu i popularności funduszu.
  • Jednostka rozrachunkowa stanowi proporcjonalny udział w poszczególnych składnikach aktywów netto funduszu. Wartość jednostki rozrachunkowej jest ustalana przez podzielenie wartości aktywów netto funduszu przez liczbę jednostek rozrachunkowych zapisanych w danym dniu na rachunkach. Cena jednostki zmienia się każdego dnia i obrazuje, jak wzrasta wartość środków zgromadzonych na rachunku członka OFE. Autor przyjmuje, iż im większa jest wartość jednostki rozrachunkowej funduszu tym większy jest na nie popyt.
  • Stopa zwrotu od początku działalności funduszy. Stopa zwrotu odzwierciedla zmianę wartości jednostki rozrachunkowej w danym okresie. Pokazuje ona efektywność inwestycyjną funduszu. Według autora jeden z najważniejszych wskaźników w badaniu, ponieważ wybór OFE jest decyzją długoterminową (40 i więcej lat). Mimo, iż można przepisywać się z i do OFE to, zdecydowanie lepiej byłoby od samego początku wybrać najlepszy fundusz.
  • Stopa zwrotu za ostatnie 5 lat oraz Stopa zwrotu za ostatnie 3 lata. Podobnie jak w przypadku wskaźnika „stopa zwrotu od początku działalności” pokazują one efektywność zarządzania aktywami, z tą różnica, iż w horyzoncie średniookresowym.
  • Stopa zwrotu za ostatni rok oraz Stopa zwrotu od początku roku. Analogicznie do poprzednich, zmienne te są indykatorem efektywności funduszy w horyzoncie krótkookresowym.
  • Information Ratio. Poziom podejmowanego ryzyka inwestycyjnego jest ważnym czynnikiem wyboru OFE. Im bardziej stabilne wyniki, tym lepiej. Wskaźnik Information Ratio (IR) stanowi relację dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka, mierzonego odchyleniem standardowym dodatkowych stóp zwrotu. Im wyższy wskaźnik IR, tym lepszy fundusz. Obliczenia zostały dokonane dla okresu ostatniego roku i ostatnich 3 lat. Każdy fundusz mógł zdobyć od 10 do 50 pkt. (w zależności od wartości wskaźnika IR).
  • Koszty – suma opłat od składki i opłaty za zarządzanie w danym roku podzielona przez średnią wartość aktywów w danym roku (dane za 2009 rok). Relacja ta jest niższa w przypadku OFE, które pobierają mniejszą opłatę od składki (jak np. Allianz) lub w przypadku największych OFE, które pobierają niższe opłaty za zarządzanie (opłata za zarządzanie jest uzależniona od wartości aktywów i maleje wraz ze wzrostem aktywów). Im mniejsza wartość tego wskaźnika tym fundusz jest atrakcyjniejszy dla klienta, bowiem koszty mogą znacząco niwelować efekt lepszej stopy zwrotu.

  Wartości wskaźników dla poszczególnych otwartych funduszy emerytalnych przedstawia tabela umieszczona poniżej. Kolejność została ustalona według wartości aktywów, by pokazać znaczenie każdego badanego funduszy.

  Dane niezbędne do przeprowadzenia badania autor zdobył za pośrednictwem portalu finansowego fundi.pl, który swoją działalność skupia na analizie oferowanych zarówno funduszy emerytalnych jak i inwestycyjnych w ramach III filaru. Na łamach portalu można znacząco poszerzyć swoją wiedzę z zakresu finansów, dlatego zachęcam do odwiedzin:

  http://www.fundi.pl/

  Chcąc opisywać i prognozować zjawiska złożone, to znaczy takie, których charakterystyka wymaga wykorzystania więcej niż jednej zmiennej napotyka się szczególne problemy. Do zjawisk takich zaliczamy przykładowo kondycję finansową przedsiębiorstw czy atrakcyjność inwestycyjną funduszy, co jest przedmiotem badania. Zarówno ocena, jak i prognoza zjawiska złożonego wymaga stworzenia pewnej syntetycznej miary, która byłaby funkcją wartości wszystkich zmiennych go charakteryzujących. Przy tworzeniu takiej miary zasadniczym problemem staje się to, że poszczególne zmienne różnią się charakterem, wyrażone są w różnych jednostkach, co uniemożliwia bezpośrednie sumowanie ich wartości.

  Metodę polegającą na syntetycznym opisie zjawiska złożonego, jakim jest wybór najefektywniejszego OFE dostarcza wielowymiarowa analiza porównawcza (WAP). Autor badania wykorzystał statyczną wersję wielowymiarowej analizy porównawczej, która umożliwia ustalanie hierarchii w zbiorze obiektów scharakteryzowanych za pomocą wielu zmiennych oraz badanie jednorodności w takim zbiorze (analiza skupień).  By ocenić, jakość zmiennych, które według autora w pełni oddają charakter badanych funduszy, zostały one poddane analizie czynnikowej.

  Zapraszam do zapoznania się z dalsza częścią badania, w której skupiam się na wykorzystaniu metod ilościowych w celu wyłonienia liderów zarzadzania składkami funduszy emerytalnych

  Posted in: Analiza Fundamentalna, Analizy historyczne

  Dodaj komentarz

  /*