Analiza Techniczna i Fundamentalna – Portal Finansowy

Encyklopedia Rynków

Szukasz wyjaśnienia jakiegoś zagadnienia związanego z rynkami?
Tu masz naszą odpowiedź: Działy Encyklopedii
 • Wprowadzenie do rynków finansowych
 • Analiza Techniczna
 • Analiza Fundamentalna
 • Inwestycje alternatywne
 • Opcje
 • Ekonometria i statystyka
 • Algorithmic Fianance
 • Polityka Prywatności

  Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są subiektywnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) . Każdy Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność. Autorzy http://pokonac-rynek.pl nie biorą żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.

  Automatyczny System Transakcyjny

  Kompletny automatyczny system transakcyjny musi bez udziału człowieka podejmować następujące decyzje:

  • kiedy, jak i po jakiej cenie wejść na rynek,
  • kiedy,jak i po jakiej cenie wyjść z rynku z akceptowalną stratą,
  • kiedy, jak i po jakiej cenie wyjść z runku z zyskiem.

  Aby spełnić powyższe kryteria system może używać  prostych zleceń kupna i sprzedaży, albo bardziej rozbudowanych typu Buy Stop, Sell Stop. Pozwala to na zbudowanie szeregu zasad zwanych zarządzaniem kapitałem  (money management), które  dają możliwość  za-kończenia  transakcji  przynoszącej  straty na poziomie akceptowalnym  przez inwestora. Umożliwia  to uczestnikowi  rynku  na kontrolę  ryzyka inwestycyjnego.

  Niemal równie ważna  jak umiejętność ograniczania strat jest umiejętność  realizowania zysków.Kompletny system transakcyjny powinien posiadać szereg reguł definiujących  docelowy punkt realizacji zysku  (profit target), które są wyznaczanymi poziomami cen, po  osiągnięciu  których zyskowna pozycja jest zamykana. Również z praktycznego punktu widzenia warto stosować tzw. ruchome poziomy wyjścia (trailing stop), „podążające” za ceną i aktywujące się, gdy rynek zmienia kierunek aktualnego trendu.


  /*