Analiza Techniczna i Fundamentalna – Portal Finansowy

Encyklopedia Rynków

Szukasz wyjaśnienia jakiegoś zagadnienia związanego z rynkami?
Tu masz naszą odpowiedź: Działy Encyklopedii
 • Wprowadzenie do rynków finansowych
 • Analiza Techniczna
 • Analiza Fundamentalna
 • Inwestycje alternatywne
 • Opcje
 • Ekonometria i statystyka
 • Algorithmic Fianance
 • Polityka Prywatności

  Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są subiektywnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) . Każdy Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność. Autorzy http://pokonac-rynek.pl nie biorą żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.

  Łukasz Zymiera

                    Makler Papierów Wartościowych posiadający uprawnienia do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego (nr licencji 2814)

  Jestem studentem II roku studiów II stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność: Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw. Ponadto w tym roku rozpocząłem studia podyplomowe na kierunku Inżynieria Finansowa.

  W październiku 2012 z wynikiem pozytywny zdałem egzamin na Maklera Papierów Wartościowych. W niedalekiej przyszłości chciałbym podejść do egzaminu CFA.

  Od dwóch lat samodzielnie inwestuję na giełdzie selekcjonując spółki w oparciu o analizę fundamentalną i techniczną. Dzięki swoim umiejętnościom i doświadczeniu jakie zdobyłem podczas praktyk i staży w instytucjach finansowych, a także 10 miesięcznej pracy dealera walutowego, postaram się przybliżyć zagadnienia związane z rynkiem finansowym.

  Jestem także członkiem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych i osobiście można spotkać mniena konferencjach Wallstreet i Profesjonalny Inwestor.

  Staram się ciągle poszerzać wiedzę i rozwijać naukowo co zaowocowało wydaniem publikacji na temat rynku złota ([w:] Tradycyjne i alternatywne inwestycje finansowe w świetle kryzysu finansowego. Wybrane zagadnienia. Pod redakcją Urszula Ziarko-Siwek, CeDeWu, Warszawa, 2012).
  Na początku roku wyszedł mój artykuł skierowany do osób zainteresowanych rynkiem FOREX w magazynie To Zależy, Nr 4/2013 „Od systemu waluty złotej do kursów płynnych, czyli historia międzynarodowego systemy walutowego”

  W najbliższym czasie chciałbym wykorzystać swoją pracę licencjacką- Ewolucja międzynarodowego systemu walutowego i stworzyć projekcję wizji międzynarodowego systemu walutowego. Ponadto interesuję się numizmatyką od najmłodszych lat a moim ulubionym tematem w kwestii monet są destrukty.

  Mail:  lukasz.zymiera@pokonac-rynek.pl


  /*