Analiza Techniczna i Fundamentalna – Portal Finansowy

Encyklopedia Rynków

Szukasz wyjaśnienia jakiegoś zagadnienia związanego z rynkami?
Tu masz naszą odpowiedź: Działy Encyklopedii
 • Wprowadzenie do rynków finansowych
 • Analiza Techniczna
 • Analiza Fundamentalna
 • Inwestycje alternatywne
 • Opcje
 • Ekonometria i statystyka
 • Algorithmic Fianance
 • Polityka Prywatności

  Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są subiektywnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) . Każdy Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność. Autorzy http://pokonac-rynek.pl nie biorą żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.

  Capital Market Line

  CML (Linia rynku kapitałowego) – prosta na wykresie ukazująca zależność pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu z akcji, a ryzykiem, jaki ponosimy posiadając dane akcje. Portfele znajdujące się na prostej są efektywne, a poniżej znajdują się nie efektywne.

  CML wzór

  CML wzór, źródło: praca wspólna studenetów UEP,WIGE

  Interpretacja: (Oczekiwana stopa zwrotu z portfela efektywnego)=(cena czasu)+(cena ryzyka)x(wielkość ryzyka).

  Gdzie cena czasu – Stopa zwrotu wolnej od ryzyka, którą można interpretować jako „cenę czasu”,gdyż jest to wymagana przez inwestora stopa zwrotu, rekompensująca rezygnację z bieżącej konsumpcji.

  Część zagadnienia na podstawie opracowania zagadnień studentów UEP WIGE.

   

  Capital Market Line

  Capital Market Line, źródło: praca wspólna studenetów UEP,WIGE


  /*