Analiza Techniczna i Fundamentalna – Portal Finansowy

C/P – cena do przychodów

C/P – cena do przychodów. Oblicza się go dzieląc wartość rynkową spółki (iloczyn wartości akcji i ich ilości) przez przychody spółki przy czym bierze się pod uwagę przychody ze sprzedaży, finansowe oraz operacyjne.

analiza fundamentalna, wskaźnik

Niska wartość wskaźnika jest pożądana przez inwestorów bowiem oznacza wzrost ceny akcji w długim horyzoncie inwestycyjnym. Może to być spowodowane atrakcyjną ceną akcji lub wysokim poziomem przychodów który nie ma odzwierciedlenia w zysku netto. W drugim wypadku występuje duże prawdopodobieństwo zwiększenia zysków (np. poprzez cięcia kosztów).

Wysoka wartość wskaźnika odzwierciedla oczekiwanie dużego zysku spółki (poprzez wysoką wartość akcji). Mimo utrzymania stałego poziomu przychodów, oczekiwany zysk nie musi nastąpić co ma swoje odzwierciedlenie w spadku kursu akcji spółki, dlatego odradza się inwestowania w spółki z wysokim poziomem tego wskaźnika.

Zastosowanie

Wskaźnik ten powinien być porównywany razem ze wskaźnikami spółek z tego samego sektora. Ponadto zalecane jest używanie tego wskaźnika dla spółek na wczesnym etapie rozwoju (gdy wartość zysku jest nieznaczna) oraz dla spółek które cyklicznie ponoszą straty/zyski (przychody są bardziej stabilne).


Dodaj komentarz

/*