Analiza Techniczna i Fundamentalna – Portal Finansowy

C/Z – wskaźnik ceny do zysku

C/Z – wskaźnik ceny  do zysku (ang. P/E – Price Earnings Ratio).  Oblicza się go dzieląc aktualną cenę jednej akcji przez zysk netto na jedna akcje.  Otrzymaną wartość można interpretować jako oczekiwany czas wypracowania zysku netto o wartości akcji.

Analiza fundamentalna, wskaźniki

Niska wartość wskaźnika sygnalizuje że akcje są relatywnie tanie pod względem zyskowności co zachęca do ich nabywania (rosnące zyski świadczą o dobrym modelu biznesowym co przekłada się na rozwój, wzrost inwestycji i wartości bilansowej a tym samym na wzrost wartości akcji  w czasie).

Wysoka wartość wskaźnika świadczy o zbyt dużym entuzjazmie inwestorów do spółki lub o spekulacji dużych graczy co ma swoje odzwierciedlenie w spadku wartości akcji w czasie. Za przykład można podać akcje facebook’a. W dniu emisji wskaźnik C/Z wynosił około 70 co oznacza że potrzebne byłoby  70 lat (przy założeniu stałych zysków netto) aby jedna akcja się zwróciła w postaci wypracowanego zysku. Ostatecznie (80 dni po debiucie) akcje są warte  45% mniej niż w dniu debiutu.

Zastosowanie

Wskaźnik ten powinien być porównywany ze wskaźnikami  spółek z tego samego sektora lub być odnoszony do jego  historycznych wartości. Wartość wskaźnika podlega częstym zmianom bowiem jego  licznik zmienia się wraz ze zmianą wartości akcji na giełdzie zaś za mianownik może być przyjęte kilka wartości ( zysk netto publikowany na koniec roku obrotowego, wynik kwartalny a nawet jego prognoza)


Dodaj komentarz

/*