Analiza Techniczna i Fundamentalna – Portal Finansowy

C/Zo – Cena do zysku operacyjnego

C/Zo – Cena do zysku operacyjnego. Wykorzystanie zysku operacyjnego pozwala na zbadanie efektywności (rentowności) działania spółki na rynku. Nie jest zależny od stosunku kapitałów własnych i obcych zaś zdarzenia jednorazowe nie mają wpływu na ten wskaźnik (w przeciwieństwie do wskaźnika C/Z).

Niska wartość wskaźnika jest pożądana przez inwestorów bowiem oznacza wzrost ceny akcji w długim horyzoncie inwestycyjnym. Może to być spowodowane atrakcyjną ceną akcji lub wysokim poziomem zysków operacyjnych które nie mają odzwierciedlenia w zysku netto. Warto zaznaczyć, że ujemna wartość tego wskaźnika świadczy o nieefektywnym prowadzeniu działalności przez spółkę.

Wysoka wartość wskaźnika odzwierciedla oczekiwanie dużego zysku spółki (poprzez wysoką wartość akcji). Mimo utrzymania stałego poziomu zysków operacyjnych, oczekiwany zysk netto  nie musi nastąpić co ma swoje odzwierciedlenie w spadku kursu akcji spółki.

Zastosowanie

Wskaźnik ten powinien być porównywany razem ze wskaźnikami spółek z tego samego sektora. Ponadto zalecane jest używanie tego wskaźnika dla spółek na wczesnym etapie rozwoju (gdy wartość zysku jest nieznaczna) oraz dla spółek które cyklicznie ponoszą straty/zyski (zysk operacyjny jest bardziej stabilny).


Dodaj komentarz

/*