Analiza Techniczna i Fundamentalna – Portal Finansowy

Dźwignia finansowa

Dźwignia finansowa – efekt występujący np. na rynku instrumentów pochodnych który pozwala uczestniczyć w zyskach/stratach instrumentu bazowego przy niewielkim zaangażowaniu kapitałowym.  Aby zawrzeć transakcje kupna kontraktu terminowego nie jest wymagane posiadanie całości środków lecz jedynie depozytu (5%-15% wartości kontraktu) jednak mimo to uczestniczy się w zyskach/stratach dla 100% wartości transakcji.

Dysponując kapitałem 1 tys. złotych oraz z dźwignią 1:100 możemy nabyć kontrakt o wartości 100 tys. złotych na kurs EURPLN. Zakładając że kurs nabycia wynosił 4,0000 a potem spadł do 3,9600 (o 1%) to tracimy całość środków (1%*100 =100%). Jeżeli jednak kurs wzrośnie do 4,0400 to nasze konto rośnie do 2 tys. złotych (1 tys. zł depozytu + 1 tys. zł zysku).


Dodaj komentarz

/*