Analiza Techniczna i Fundamentalna – Portal Finansowy

Bancor

ponadnarodowego pieniądza zaproponowana przez J. M. Keynes na konferencji w Bretton Woods. Była to pierwsza w historii koncepcja międzynarodowego pieniądza fiducjarnego. Jednak na konferencji w Bretton Woods w 1944 roku zwyciężyło stanowisko amerykańskie i porzucono plan wprowadzenia bancora. Ćwierć wieku później gdy gospodarka amerykańska przeżywała problemy a świat cierpiał na brak płynności, powrócono do koncepcji Keynesa tworząc specjalne prawa ciągnięcia (Special Drawings Rights – SDR) wzorując się na bankorze.


Dodaj komentarz

/*