Analiza Techniczna i Fundamentalna – Portal Finansowy

Blok sterlingowy

został zapoczątkowany w 1931 roku przez kraje które dobrowolnie powiązały swoje narodowe waluty z funtem, a także zdeponowały swoje rezerwy dewizowe w Banku Anglii. Członkami bloku były zarówno kraje należące do Wspólnoty Brytyjskiej, a także państwa które powiązane były licznymi stosunkami ekonomicznymi i wymianą handlową z Wielką Brytanią. W krótkim czasie kraje będące w porozumieniu, gdzie Wielka Brytania miała wiodącą pozycję, odnosiły korzyści ze zwiększenia wymiany handlowej wewnątrz bloku. Niestety w dłuższym okresie blok negatywnie wpływał na wolumen światowego handlu, dyskryminując kraje nienależące do niego.


Dodaj komentarz

/*