Analiza Techniczna i Fundamentalna – Portal Finansowy

European Currency Unit

ECU – European Currency Unit, pełniła funkcję pieniądza ponadnarodowego i była miernikiem porównawczym walut narodowych od 1979 roku. Wartość ECU odpowiadała koszykowi walut europejskich, początkowo dziewięciu, a ich udział w tym koszyku zależał od wysokości PKB i od udziału danego państwa w światowym eksporcie i imporcie dóbr i usług. Ponadto jednostka pieniężna każdego kraju miała ściśle ustalony kurs centralny w stosunku do ECU


Dodaj komentarz

/*