Analiza Techniczna i Fundamentalna – Portal Finansowy

Europejski System Walutowy

ESW – koncepcję Europejskiego Systemu Walutowego wprowadzono w 1979 roku przez 9 państw EWG.  Jej najważniejszą częścią był mechanizm stabilizacji kursów (Exchange Rate Mechanizm). Wprowadzono także europejską jednostkę walutową (European Currency Unit – ECU), która stanowiła punkt odniesienia dla wszystkich pozostałych walut.


Dodaj komentarz

/*