Analiza Techniczna i Fundamentalna – Portal Finansowy

Europejska Unia Płatnicza

powołana w 1950 roku na mocy umowy państw należących do Europejskiej Organizacji Współpracy Gospodarczej. Europejska Unia Płatnicza miała na celu stworzenie wielostronnego systemu płatniczego  pomiędzy państwami członkowskimi w warunkach braku wymienialności walut i ograniczeń dewizowych. Funkcjonując do 1958 roku, spełniła zadania i zakładane cele. Zwiększyła się płynność międzynarodowa, zliberalizowano wymianę handlową, a w 1958 roku większość krajów europejskich wprowadziła zewnętrzną wymienialność walut. W miejsce Europejskiej Unii Płatniczej powołano Europejski Układ Walutowy w celu dalszego znoszenia ograniczeń w handlu i utrzymania zewnętrznej wymienialności walut.


Dodaj komentarz

/*