Analiza Techniczna i Fundamentalna – Portal Finansowy

Gold Standard

pierwszy system walutowy o zasięgu międzynarodowym . Został wprowadzony najwcześniej w Wielkiej Brytanii w 1821 roku, by usprawnić i ustabilizować system pieniężny. Po Wielkiej Brytanii na początku lat siedemdziesiątych Niemcy i Francja przyjęły system waluty złotej a w 1879 roku także USA. Rok 1879 przyjmuje się za datę kiedy można mówić o Gold Standardzie w ujęciu ogólnoświatowym, ponieważ te cztery kraje w tym czasie odgrywały kluczową rolę w gospodarce światowej, będąc centrami finansowymi świata.
Złoto pełniło w nim funkcję pieniądza narodowego stanowiąc miernik porównawczy walut. Jednostki walutowe poszczególnych krajów miały określoną wartość wyrażoną w jednostkach wagowych czystego kruszcu.

Wraz z wybuchem wojny w 1914 roku, zakończył się okres funkcjonowania systemu waluty złotej. Kraje biorące udział w wojnie, w związku z rosnącymi wydatkami na działania wojenne, emitowały pieniądz nie mający pokrycia w złocie. Zawieszona została wymienialność walut.


Dodaj komentarz

/*