Analiza Techniczna i Fundamentalna – Portal Finansowy

Konferencja w Bretton Woods

konferencja  mająca miejsce1-22 lipca 1944 roku w Bretton Woods w USA na zaproszenie prezydenta F. D. Roosvelta w celu uporządkowania stosunków walutowych a także usprawnienia systemu rozliczeń i  zapewniania międzynarodowej płynności. Uczestnicy konferencji poddali dyskusji dwa plany organizacji porządku walutowego – plan J. M. Keynesa reprezentujący stanowisko brytyjskie i plan H. D. White’a przedstawiający stanowisko Stanów Zjednoczonych.


Dodaj komentarz

/*