Analiza Techniczna i Fundamentalna – Portal Finansowy

Optymalny obszar walutowy

za prekursora tej koncepcji uważa się kanadyjskiego ekonomistę R. A. Mundella, który próbował wskazać warunki optymalności obszaru walutowego. Przez obszar walutowy rozumie się obszar, obejmujący regiony lub kraje, w ramach którego funkcjonuje jedna waluta lub różne waluty, ale o sztywnych kursach wymiennych względem siebie przy jednoczesnym braku jakichkolwiek ograniczeń wpływających na wzajemną wymianę tych walut i płynnym, zbiorowym kursie w stosunku do walut reszty świata. W ramach optymalnego obszaru walutowego występują automatyczne dostosowania prowadzące do usuwania bezrobocia i nierównowagi płatniczej oraz że nie wymaga to stosowania narzędzi polityki monetarnej lub fiskalnej.


Dodaj komentarz

/*