Analiza Techniczna i Fundamentalna – Portal Finansowy

Plan Wernera

pierwszy oficjalny plan stworzenia unii walutowej, zatwierdzony do realizacji w marcu 1971 roku. W raporcie uznano, że integracja gospodarcza i walutowa powinny przebiegać jednocześnie. Zakładał stopniowe dochodzenie do stałości kursów i pełnej wymienialności walut krajów EWG, utworzenie wspólnej waluty, a także prowadzenie wspólnej polityki pieniężnej. Plan Wernera był pierwszym formalnym dążeniem do unii gospodarczej i walutowej w ramach EWG, z zamiarem osiągnięcia tego celu do 1980 roku. Jednak z powodu wybuchu kryzysu walutowego i energetycznego z początku lat siedemdziesiątych przerwano integrację walutową zmierzającą do unii.


Dodaj komentarz

/*