Analiza Techniczna i Fundamentalna – Portal Finansowy

Porozumienie w Luwrze

porozumienie zawarte przez kraje z grupy G-7 (z wyjątkiem Włoch) w Luwrze w 1987 roku. Wyznaczono przedziały kursowe, w jakich kursy walut mogły się poruszać. W razie przekroczenia jednej z granic, kraje zobowiązały się do podjęcia wspólnej interwencji. Jednak przedkładanie równowagi wewnętrznej nad zewnętrzną przez członków porozumienia szybko zakończyło współpracę na szczeblu międzynarodowym.

 


Dodaj komentarz

/*