Analiza Techniczna i Fundamentalna – Portal Finansowy

Special Drawing Rights

SDR – Special Drawing Rights (specjalnych prawa ciągnienia) umowna międzynarodowa jednostka pieniężna, utworzona przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Prekursorem utworzenia pieniądza światowego był Keynes, który zaprezentował sposób kreacji jednostki walutowej na konferencji w Bretton Woods. Po latach powrócono do tego projektu i w 1969 roku wszedł w życie system kreacji SDR, w którym pokładano nadzieję, że stanie się główną jednostką rezerwową wypierając stopniowo dolara i uzupełni płynność międzynarodową.

SDR był kreowany „z niczego”, nie był oparty na potencjale gospodarczym konkretnego kraju. Krajom członkowski przyznawano SDR proporcjonalnie do kwot wniesionych przez nie do MFW.

Formalnie parytet jednostki SDR był równy parytetowi dolara. Wartość jednej uncji była ustalona na 35 jednostek SDR lecz w przeciwieństwie do dolara nie była wymienialna na złoto. Pierwszy przydział miał miejsce w latach 1970-1972 i wynosił 9,3 mld SDR. Wielkość ta była marginalna w strukturze rezerw walutowych.


Dodaj komentarz

/*