Analiza Techniczna i Fundamentalna – Portal Finansowy

Unia Gospodarcza i Walutowa

została zapoczątkowana 1 stycznia 1999 roku przez jedenaście krajów członkowski Unii Europejskiej, poprzez przyjęcie wspólnej waluty emitowanej przez Europejski System Banków Centralnych. Proces przejścia od Europejskiego Systemu Walutowego do Unii Gospodarczej i Walutowej został przedstawiony w postanowieniach Traktatu z Maastricht, podpisanego przez przywódców krajów europejskich w grudniu 1991 roku.  W traktacie zawarto listę makroekonomicznych kryteriów zbieżności, które musiały być spełnione przez wszystkie kraje chcące przyłączyć się do UGW.


Dodaj komentarz

/*