Analiza Techniczna i Fundamentalna – Portal Finansowy

Złoty pool

międzynarodowe porozumienie lat sześćdziesiątych pomiędzy siedmioma bankami centralnymi europejskich krajów i Rezerwy Federalnej mające na celu stabilizację rynkowej ceny złota na londyńskim rynku poprzez zakup bądź sprzedaż złotego kruszcu. Utworzone z inicjatywy USA. Działalność złotego poolu była utrzymywana w ścisłej tajemnicy i informacje o jego działalności nie przedostawały się do wiadomości publicznej. W 1968 ze względu na coraz większy popyt na złoto i wysokość ponoszonych kosztów związanych z przeprowadzanymi interwencjami zlikwidowano złoty pool.


Dodaj komentarz

/*