Analiza Techniczna i Fundamentalna – Portal Finansowy

EV/EBIT – Wartość przedsiębiorstwa do zysku operacyjnego

EV/EBIT – Wartość przedsiębiorstwa do zysku operacyjnego. Zakłada się, że prawdziwa wartość spółki nie jest wyrażona jedynie ilością oraz ceną akcji (kapitalizacja spółki) lecz również sumą wszystkich zobowiązań oraz posiadaną gotówką do jej spłaty (punkt widzenia spółki B chcącej przejąć aktywa spółki A – wtedy spółka B nie tylko musi wykupić wszystkie akcje spółki A po cenie rynkowej ale i spłacić/przejąć jej długi). Warto zaznaczyć, że ujemna wartość tego wskaźnika świadczy o nieefektywnym prowadzeniu działalności przez spółkę.  Wskaźnik ten informuje ile inwestorzy są gotowi zapłacić za 1 złotówkę zysku operacyjnego

Niska wartość wskaźnika jest pożądana przez inwestorów bowiem oznacza wzrost ceny akcji w długim horyzoncie inwestycyjnym. Może to być spowodowane atrakcyjną ceną akcji lub wysokim poziomem zysków operacyjnych które nie mają odzwierciedlenia w zysku netto.

Wysoka wartość wskaźnika odzwierciedla oczekiwanie dużego zysku spółki (poprzez wysoką wartość akcji lub zaciągnięcie nowego kredytu który z założenia ma się zwrócić). Mimo utrzymania stałego poziomu zysków operacyjnych, oczekiwany zysk netto  nie musi nastąpić co ma swoje odzwierciedlenie w spadku kursu akcji spółki.

Zastosowanie

Wskaźnik ten powinien być porównywany razem ze wskaźnikami spółek z tego samego sektora. Ponadto zalecane jest używanie tego wskaźnika dla spółek na wczesnym etapie rozwoju (gdy wartość zysku netto jest nieznaczna) oraz dla spółek które cyklicznie ponoszą straty/zyski netto (zysk operacyjny jest stabilniejszy).


Dodaj komentarz

/*