Analiza Techniczna i Fundamentalna – Portal Finansowy

EV/P – Wartość przedsiębiorstwa do przychodów

EV/P – Wartość przedsiębiorstwa do przychodów. Zakłada się, że prawdziwa wartość spółki nie jest wyrażona jedynie ilością oraz ceną akcji (kapitalizacja spółki) lecz również sumą wszystkich zobowiązań oraz posiadaną gotówka do jej spłaty (punkt widzenia spółki B chcącej przejąć aktywa spółki A – wtedy spółka B nie tylko musi wykupić wszystkie akcje spółki A po cenie rynkowej ale i spłacić/przejąć jej długi).

Niska wartość wskaźnika jest pożądana przez inwestorów bowiem oznacza wzrost ceny akcji w długim horyzoncie inwestycyjnym. Może to być spowodowane atrakcyjną ceną akcji lub wysokim poziomem przychodów które nie mają odzwierciedlenia w zysku netto.

Wysoka wartość wskaźnika odzwierciedla oczekiwanie dużego zysku spółki (poprzez wysoką wartość akcji lub zaciągnięcie nowego kredytu który z założenia ma się zwrócić). Mimo utrzymania stałego poziomu przychodów, oczekiwany zysk netto  nie musi nastąpić co ma swoje odzwierciedlenie w spadku kursu akcji spółki.

Zastosowanie

Wskaźnik ten powinien być porównywany razem ze wskaźnikami spółek z tego samego sektora. Ponadto zalecane jest używanie tego wskaźnika dla spółek na wczesnym etapie rozwoju (gdy wartość zysku netto jest nieznaczna) oraz dla spółek które cyklicznie ponoszą straty/zyski.


Dodaj komentarz

/*