Analiza Techniczna i Fundamentalna – Portal Finansowy

Encyklopedia Rynków

Szukasz wyjaśnienia jakiegoś zagadnienia związanego z rynkami?
Tu masz naszą odpowiedź: Działy Encyklopedii
 • Wprowadzenie do rynków finansowych
 • Analiza Techniczna
 • Analiza Fundamentalna
 • Inwestycje alternatywne
 • Opcje
 • Ekonometria i statystyka
 • Algorithmic Fianance
 • Polityka Prywatności

  Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są subiektywnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) . Każdy Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność. Autorzy http://pokonac-rynek.pl nie biorą żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.

  Formacje Elliota

   

  Formacje Elliota – Ralph Nelson Elliot stworzył system analizy rynku, który zakłada, że zachowania ludzkie, ale również te na giełdzie charakteryzują się cyklami, tendencjami tworzącymi pewne schematy.
  Podstawowym schematem w formacjach elliotowskich jest forma pięciofalowa. Czyli pięć fal, zmian ceny instrumentu bazowego tworzą określoną strukturę.

  Przykład Formacji Elliota, GBPUSD H4, źródło MetaTrader4

  Przykład Formacji Elliota, GBPUSD H4, źródło MetaTrader4

   

  Fale oznaczone na schemacie jako 1,3,5 są falami określającymi kierunek głównego trendu (w tym przypadku wzrostowego). Fale 2 i 4 są zwrócone w odwrotnym kierunku do głównego trendu, są zatem falami korygującymi, nazywane również korektami.

  W analizie technicznej pięciofalowa forma tworzy tzw. falę impulsu, która wskazuje rynkowi oraz analitykom pęd. Po impulsie musi przyjść korekta, dlatego następnym elementem będą fale korygujące. Głównie zaobserwujemy tutaj trójfalową strukturę ABC.

  Z przykładu wynika, że fala impulsu oraz struktura ABC tworzą pełny cykl ośmiofalowy. Nietrudno się domyślić, iż po zakończeniu całego cyklu powstaje kolejny, również złożony z pięciu fal impulsu oraz trójfalowej korekty.
  Według teorii fal stworzonej przez Ralpha Nelsona Elliota fale impulsu oraz korekty można podzielić na osiem fal niższego rzędu, które jeszcze dadzą się podzielić na 34 fale mniejszego rzędu. W taki sposób dojdziemy do sytuacji, gdy dwie kolejne fale dowolnego stopnia będą jednocześnie częścią fali wyższego rzędu. Pełny cykl rynkowy składa się z aż 144 fal!!


  /*