Analiza Techniczna i Fundamentalna – Portal Finansowy

Encyklopedia Rynków

Szukasz wyjaśnienia jakiegoś zagadnienia związanego z rynkami?
Tu masz naszą odpowiedź: Działy Encyklopedii
 • Wprowadzenie do rynków finansowych
 • Analiza Techniczna
 • Analiza Fundamentalna
 • Inwestycje alternatywne
 • Opcje
 • Ekonometria i statystyka
 • Algorithmic Fianance
 • Polityka Prywatności

  Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są subiektywnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) . Każdy Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność. Autorzy http://pokonac-rynek.pl nie biorą żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.

  Hipoteza Rynku Efektywnego

   

  Hipoteza Rynku Efektywnego jest najbardziej popularną, akademicką hipotezą na temat natury rynków finansowych. Opiera się ona na dostępie i  sposobie wykorzystywania informacji przez inwestorów.  Aby istniał rynek efektywny muszą być spełnione poniższe zasady:

  • cała dostępna informacja musi być natychmiast odzwierciedlana w cenie instrumentu,
  • pojawienie się informacji wiąże się z natychmiastowych dotarciem i przetworze-niem jej przez inwestorów,
  • informacje powodują reakcję inwestorów, które z kolei wpływają na obecną cenę.

  Jeśli zatem rynek jest efektywny, czyli spełnia powyższe założenia, to pojawienie się informacji powoduje natychmiastowe zmiany w cenie instrumentu. Zatem żaden inwestor nie może osiągnąć przewagi nad innymi inwestorami. Pojęcie rynku efektywnego (ang. efficient market) zostało wprowadzone przez Rolla w 1965 r. Natomiast  teoria  ta została rozbudowana w 1970 roku przez badaczy z Uniwersytetu Chicagowskiego w 1970 roku działających pod kierownictwem Eugene’a  E. Famy.  Zmodyfikowana teoria rynku efektywnego ma postać składającą się z trzech różnych poziomów efektywności.


  /*