Analiza Techniczna i Fundamentalna – Portal Finansowy

Encyklopedia Rynków

Szukasz wyjaśnienia jakiegoś zagadnienia związanego z rynkami?
Tu masz naszą odpowiedź: Działy Encyklopedii
 • Wprowadzenie do rynków finansowych
 • Analiza Techniczna
 • Analiza Fundamentalna
 • Inwestycje alternatywne
 • Opcje
 • Ekonometria i statystyka
 • Algorithmic Fianance
 • Polityka Prywatności

  Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są subiektywnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) . Każdy Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność. Autorzy http://pokonac-rynek.pl nie biorą żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.

  Hipoteza Rynku Fraktalnego

  W literaturze  przeciwieństwem  teorii rynku efektywnego jest teoria rynku fraktalnego. Wyjaśniania ona zjawisko samopodobieństwa szeregów cen papierów wartościowych oraz modeluje  podział ryzyka pomiędzy uczestnikami rynku.  Została one zaproponowana przez E. Petersa. Model fraktalny opiera się na następujących założeniach:

  •   rynek składa się z dużej ilości inwestorów o różnych horyzontach czasowych,
  •   składa się z wielu uczestników o różnych poglądach na temat rynku, co wpływa się na efekt płynności,
  •   informacja jest różnie interpretowana przez inwestorów,
  •   czas reakcji inwestorów nie jest jednakowy,
  •   ceny odzwierciedlają wypadkową dążeń inwestorów o różnym horyzoncie inwestycyjnym i poglądach.

  Hipoteza  rynku fraktalnego głosi, że  staje się  on  niestabilny, gdy jego struktura fraktalna zostaje załamana. Ma to miejsce, gdy inwestorzy długoterminowi nie biorą udziału w inwestowaniu na rynku lub zmieniają się w  inwestorów krótkoterminowych.  Przyczyną tego jest dezaktualizacja danych fundamentalnych, na których oparte są wyceny i prognozy  długoterminowe. Poza tym teoria ta zakłada, że informacje napływające na rynek są związane bardziej z analizą techniczną i „pamięcią rynku” w krótkim okresie czasu, aniżeli długoterminowo.

  Opracowane na podstawie: E. Peters, „Teoria chaosu a rynki kapitałowe”, WIG, Warszawa 1997


  /*