Analiza Techniczna i Fundamentalna – Portal Finansowy

Encyklopedia Rynków

Szukasz wyjaśnienia jakiegoś zagadnienia związanego z rynkami?
Tu masz naszą odpowiedź: Działy Encyklopedii
 • Wprowadzenie do rynków finansowych
 • Analiza Techniczna
 • Analiza Fundamentalna
 • Inwestycje alternatywne
 • Opcje
 • Ekonometria i statystyka
 • Algorithmic Fianance
 • Polityka Prywatności

  Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są subiektywnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) . Każdy Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność. Autorzy http://pokonac-rynek.pl nie biorą żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.

  Model CAPM

  Model CAPM (Model wyceny aktywów kapitałowych) – model wykorzystywany do obliczanie kosztu własnego przez przedsiębiorstwa notowane na giełdzie. Model ten znajduje zastosowanie do mierzenia ryzyka instrumentów finansowych, a także do wyliczania oczekiwanej stopy zwrotu i zbadanie relacji pomiędzy stopą zwrotu, a ponoszonym ryzykiem.

  CAPM

  CAPM,Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Capital_Asset_Pricing_Model

  R – oczekiwana stopa zwrotu

  Rf- stopa wolna od ryzyka ( stopa zwrotu z obligacji, lokat itp.)

  Rm- stopa zwrotu z rynku

  β- Beta

  W modelu CAPM posiada założenia, które nie mają odzwierciedlenia w przyszłości:

  • Brak kosztów transakcyjnych
  • Aktywa finansowe nieskończenie podzielne
  • Brak podatku dochodowego
  • Pojedynczy inwestor nie jest w stanie zmienić ceny instrumentu finansowego (konkurencja doskonała)
  • Inwestorzy podejmują decyzje wyłącznie na podstawie wartości oczekiwanych zwrotów i odchyleń standardowych swoich portfeli
  • Krótka sprzedaż nieograniczona
  • Nieograniczona możliwość pożyczania po stopie procentowej bez ryzyka
  • Inwestorzy są homogeniczni w swoich oczekiwaniach dotyczących:

  -stóp zwrotu, odchyleń standardowych, korelacji między instrumentami w danym okresie

  -okresu oceny inwestycji (horyzont inwestycyjny)

  • Wszystkie aktywa są na sprzedaż

  /*