Analiza Techniczna i Fundamentalna – Portal Finansowy

Encyklopedia Rynków

Szukasz wyjaśnienia jakiegoś zagadnienia związanego z rynkami?
Tu masz naszą odpowiedź: Działy Encyklopedii
 • Wprowadzenie do rynków finansowych
 • Analiza Techniczna
 • Analiza Fundamentalna
 • Inwestycje alternatywne
 • Opcje
 • Ekonometria i statystyka
 • Algorithmic Fianance
 • Polityka Prywatności

  Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są subiektywnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) . Każdy Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność. Autorzy http://pokonac-rynek.pl nie biorą żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.

  Moving average convergence divergence

   

  Moving  average  convergence divergence (MACD) jest  najbardziej popularnym  wskaźnikiem  analizy  technicznej nienanoszonym  na wykres ceny. Twórca tego wskaźnika jest Gerald Appel.  21 Połączył on w bardzo sprytny sposób użycie średnich wraz z oscylatorami. Składa się on z dwóch linii: sygnału oraz linii MACD.  Linia ciągła wskaźnika MACD jest zbudowana z dwóch średnich ruchomych wykładniczych  EMA – exponential moving average wyliczanych z cen zamknięcia. Jest ona bardzo wrażliwa  na szybkie zmiany ceny.

  MACD = EMA(1) – EMA(2)

  Jej nachylenie określa bieżący trend istniejący na rynku.  Wolniejsza  linia  zwana  linią  sygnału  to  zwykle  dziewięcio-okresowa  średnia  wykładnicza linii MACD.  Sygnałami kupna i sprzedaży są przecięcia wyżej omówionych linii. Zatem ideologicznie MACD przypomina większość strategii opartych na przecięciu średnich, ale wartości MACD oscylują powyżej i poniżej zera, zatem przypominają swoją postacią oscylatory.  Wykupienie rynku istnieje wtedy, gdy linie znajdują zbyt wysoko nad linią zera. Odwrotna  sytuacja zachodzi z wyprzedaniem rynku.

  Opracowane na podstawie: J. Murphy, „Analiza techniczna rynków finansowych”, Wig-Press, Warszawa 1996

  MACD

  Przykład: MACD, EURUSD Daily, Źródło: MetaTrader4,


  /*