Analiza Techniczna i Fundamentalna – Portal Finansowy

Opcja europejska

Jest to opcja którą można zrealizować tylko w jednym, z góry określonym terminie (tj. w terminie wygaśnięcia opcji – ang. maturity).

Na giełdzie papierów wartościowych wprowadzono standard w oznaczeniu opcji – OXYZkrccc, gdzie:

  • O – rodzaj instrumentu (np. Opcja)
  • XYZ – kod określający nazwę instrumentu bazowego (np. W20 –Wig20),
  • k – kod określający typ i miesiąc wygaśnięcia opcji ( w Polsce opcje wygasają w trzeci piątek poniższych miesięcy)
 

opcja kupna

opcja sprzedaży
Marzec C O
Czerwiec F R
Wrzesień I U
Grudzień L

X

  • r – ostatnia cyfra roku wygaśnięcia, (np. 2 oznacza 2012
  • ccc – oznaczenie kursu wykonania. (np. 230 oznacza 2300 pkt na wig20)

Przykład notowania opcji: OW20I2275 oznacza:

  • O – opcje
  • W20 – wystawioną na indeks Wig20
  • I – opcja kupna wygasająca we wrześniu (3 piątek września)
  • 2 – 2012 roku
  • 275 – gdzie cena wykonania wynosi 2750 pkt

 

Reasumując, powyższa opcja przyniesie dochód jeżeli w dniu wygaśnięcia (21.09.2012) wig20 będzie na poziome wyższym niż 2750pkt. Na dzień dzisiejszy (9.08.2012) wig20 jest na poziomie 2315 pkt zaś cena opcji wynosi 0,15 pkt czyli 1,5zł (mało realna jest realizacja opcji w strefie zysku)

Opcje europejskie są powszechnie wykorzystywane  przy oferowaniu  produktów strukturyzowanych przez banki (np. BZ WBK czy PKO)  ponieważ produkty te mają określoną datę końcową – datę wygaśnięcia opcji.


Dodaj komentarz

/*