Analiza Techniczna i Fundamentalna – Portal Finansowy

opcja Quanto

Opcje typu quanto umożliwiają ekspozycje na zagraniczne rynki bez ponoszenia ryzyka kursowego. Innymi słowy można nabyć opcje na miedź na londyńskiej giełdzie towarowej (waluta –USD) wyrażoną w złotówkach (przeliczona po ustalonym kursie wymiany). Gdy w ciągu życia opcji, miedź notowana na LME zdrożeje o 15% zaś kurs USDPLN spadnie  o 10% to nabywca opcji otrzymuje wypłatę od 15% wzrostu wartości miedzi (w złotówkach). Alternatywą tego typu opcji jest zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym opcją walutową lub kontraktem forward, jednak należy pamiętać, iż  wypłata z opcji na miedź jest warunkowa. To znaczy, że w momencie niekorzystnej zmiany kursu miedzi, nabywca opcji wciąż posiada aktywną opcje walutową/kontrakt który jest bez pokrycia. Koszt nabycia opcji quanto jest zawsze niższy od łącznych kosztów poniesionych na zabezpieczenie dwóch instrumentów bazowych osobno.

 Zalety

  •  Niższa cena w stosunku do kombinacji opcji walutowych i akcyjnych
  •  Możliwość odsprzedaży / odkupu kontraktu w trakcie trwania umowy opcji
  •  Możliwość wykorzystania w strategiach porcyjnych
  •  Możliwość spekulacji na rynkach zagranicznych bez ponoszenia ryzyka walutowego
  •  Możliwość doboru instrumentu, dostosowanego do indywidualnych preferencji inwestora

Wady

  • Niewielka ilość podmiotów oferujących produkt
  • Instrument kosztowy, konieczność zapłacenia premii

Dodaj komentarz

/*