Analiza Techniczna i Fundamentalna – Portal Finansowy

Opcje azjatyckie

Należą do opcji uwarunkowanych bowiem zależą od trajektorii cen instrumentu bazowego  (ang. path-depended options). Ich nazwa (azjatyckie) pochodzi od miejsca w którym pojawiły się po raz pierwszy, tj. Tokio. W zależności od tego jak kształtuje się cena instrumentu bazowego w czasie trwania życia opcji zależy czy opcja jest in-the-money czy też nie (czy przynosi dochód czy nie). Cechą wspólną opcji azjatyckich jest uśrednianie ceny spot instrumentu bazowego lub ceny wykonania w wybranym przedziale czasowym (niekoniecznie pokrywającym się z czasem trwania życia opcji).  Ponieważ dochód z opcji azjatyckiej zależy od wartości średniej w określonym przedziale czasowym, to zmienność ma znacznie mniejszy wpływ na cenę tej opcji. Uśrednienie  zarówno zmniejsza amplitudę zmian ceny instrumentu bazowego jak również niweluje ryzyko gwałtownych zmian ceny (zwłaszcza pod koniec trwania życia opcji), dlatego płacona premia za tą opcje jest niższa niż dla opcji standardowej (im dłuższy okres uśredniania, tym niższa premia).

 Opcje azjatyckie można podzielić:

– ze względu na sposoby obliczenia wartości średniej:

  • geometryczne
  • arytmetyczne

– ze względu na okres monitorowania ceny instrumentu bazowego:

  • pełna – okres monitorowania pokrywa się z okresem życia opcji
  • częściowa – okres monitorowania krótszy od okresu życia

– ze względu na częstotliwość obserwacji ceny instrumentu bazowego:

  • ciągła – średnia obliczana na podstawie wszystkich cen instrumentu bazowego
  • dyskretna – obserwacja w wybranych momentach

-ze względu na to, jaki element funkcji wypłaty zamieniamy na wartość średnią:

  • o średniej cenie (ang. average rate options) – uśrednianie względem ceny spot instrumentu bazowego
  • o średnim kursie opcyjnym (ang. average strike options) – uśrednianie względem ceny wykonania

Zastosowanie:

  • zabezpieczenie przed manipulacją kursów przez drugą stronę transakcji opcyjnej
  • zabezpieczenie ryzyka występującego w przypadku serii przepływów następujących w różnych momentach w przyszłości.

Dodaj komentarz

/*