Analiza Techniczna i Fundamentalna – Portal Finansowy

Encyklopedia Rynków

Szukasz wyjaśnienia jakiegoś zagadnienia związanego z rynkami?
Tu masz naszą odpowiedź: Działy Encyklopedii
 • Wprowadzenie do rynków finansowych
 • Analiza Techniczna
 • Analiza Fundamentalna
 • Inwestycje alternatywne
 • Opcje
 • Ekonometria i statystyka
 • Algorithmic Fianance
 • Polityka Prywatności

  Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są subiektywnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) . Każdy Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność. Autorzy http://pokonac-rynek.pl nie biorą żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.

  Security Market Line

  Security Market Line – opisuje zależność stopy zwrotu od ryzyka systematycznego dla portfeli dobrze ocenionych. Na prostej znajdują się portfele dobrze wycenione. Powyżej przewartościowane, czyli takie, których oczekiwana stopa zwrotu nie jest współmierna do ryzyka( Takie aktywa należy sprzedawać). Poniżej linii znajdują się portfele niedowartościowane(Te natomiast należy kupować gdyż ich wartość może w dłuższym horyzoncie wzrosnąć)

  SML wzór

  SML wzór, źródło: praca wspólna studenetów UEP,WIGE

  Interpretacja:
  Beta – ryzyko systematyczne (inaczej – rynkowe), Współczynnik  beta akcji wskazuje, w jakim stopniu stopa zwrotu akcji reaguje na zmiany stopy zwrotu wskaźnika  rynku, czyli na zmiany zachodzące na rynku. Ryzyko portfela dobrze zdywersyfikowanego mierzy  współczynnik beta.

   

  Klasyfikacja portfela na podstawie jego położenia względem linii SML:

  •   Na linii SML – portfele znajdujące się w równowadze (prawidłowo wyceniane);
  •   Powyżej linii SML – nadwartościowe, przy danym poziomie ryzyka systematycznego dają wyższą stopę zwrotu niż wynikająca z równania;
  •  Poniżej linii SML – podwartościowe

  Część zagadnień na podstawie opracowania zagadnień studentów UEP WIGE.

  Security Market Line

  Security Market Line, źródło: praca wspólna studenetów UEP,WIGE


  /*