Analiza Techniczna i Fundamentalna – Portal Finansowy

Encyklopedia Rynków

Szukasz wyjaśnienia jakiegoś zagadnienia związanego z rynkami?
Tu masz naszą odpowiedź: Działy Encyklopedii
 • Wprowadzenie do rynków finansowych
 • Analiza Techniczna
 • Analiza Fundamentalna
 • Inwestycje alternatywne
 • Opcje
 • Ekonometria i statystyka
 • Algorithmic Fianance
 • Polityka Prywatności

  Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są subiektywnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) . Każdy Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność. Autorzy http://pokonac-rynek.pl nie biorą żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.

  sWIG 80

   

  sWIG 80 – indeks rynku małych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zastąpił indeks WIRR w marcu 2007 roku.
  Spółki do portfelu indeksu są wybierane na podstawie tego samego wzoru, który obowiązuje dla WIG20 i mWIG 40.

  Podobnie jak WIG20, sWIG 80 jest indeksem typu cenowego, zatem w swojej wartości nie odzwierciedla dochody z tytułów praw poboru czy dywidend, a tylko ceny akcji zawartych w transakcjach.

  Po sesji 6 sierpnia 2012, spółka BOMI zostanie wykreślona z indeksu.
  Po sesji 21 września 2012, nową spółką w indeksie będzie BOS, a opuści go INCOMPANY.

   


  /*