Analiza Techniczna i Fundamentalna – Portal Finansowy

Encyklopedia Rynków

Szukasz wyjaśnienia jakiegoś zagadnienia związanego z rynkami?
Tu masz naszą odpowiedź: Działy Encyklopedii
 • Wprowadzenie do rynków finansowych
 • Analiza Techniczna
 • Analiza Fundamentalna
 • Inwestycje alternatywne
 • Opcje
 • Ekonometria i statystyka
 • Algorithmic Fianance
 • Polityka Prywatności

  Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są subiektywnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) . Każdy Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność. Autorzy http://pokonac-rynek.pl nie biorą żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.

  Warszawski Indeks Giełdowy

   

  Warszawski Indeks Giełdowy (WIG) – jest to najdłużej notowany indeks na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obejmuje wszystkie spółki notowane na Głównym Rynku GPW, które jednocześnie spełniają kryteria uczestnictwa w indeksach. Jest to indeks typu dochodowego, czyli przy obliczaniu jego wartości bierze się pod uwagę ceny zawartych w indeksie akcji oraz dochody z dywidend i praw poboru. Indeks WIG-u charakteryzuje się dywersyfikacją, stąd ograniczenia wpływu jednej spółki oraz sektora na wartość indeksu.

  Wpływ pojedynczej spółki nie może przekroczyć 10%, natomiast udział jednego sektora nie może być wyższy niż 30%. Skład indeksu, jeśli jest to konieczne, jest zmieniany czterokrotnie w ciągu roku (trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia). Obecnie w portfelu WIG-u notowanych jest 346 spółek, a poniższa tabela przedstawia czołową dziesiątkę.

  Czołówka indeksu WIG, źródło : gpw.pl – raport z 30.03.2012 r.

  Czołówka indeksu WIG, źródło : gpw.pl – raport z 30.03.2012 r.

  Wartość bieżącą indeksu oblicza się z następującego wzoru :

  B­­i – kurs bieżący i-tego instrumentu z portfela indeksu

  P­­­­i – bieżąca ilość akcji i-tego instrumentu w portfelu indeksu

  M – kapitalizacja bazowa -> wartość portfela indeksu w dniu bazowym

  K – współczynnik korygujący indeksu na sesji, stosowany w celu zachowania ciągłości wartości indeksu podczas rewizji/korekty okresowej lub korekty nadzwyczajnej

  B – wartość bazowa indeksu -> pierwsza wartość zamknięcia indeksu w dniu bazowym


  /*