Analiza Techniczna i Fundamentalna – Portal Finansowy

Encyklopedia Rynków

Szukasz wyjaśnienia jakiegoś zagadnienia związanego z rynkami?
Tu masz naszą odpowiedź: Działy Encyklopedii
 • Wprowadzenie do rynków finansowych
 • Analiza Techniczna
 • Analiza Fundamentalna
 • Inwestycje alternatywne
 • Opcje
 • Ekonometria i statystyka
 • Algorithmic Fianance
 • Polityka Prywatności

  Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są subiektywnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) . Każdy Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność. Autorzy http://pokonac-rynek.pl nie biorą żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.

  WIG 20

   

  WIG 20 – obliczany od 1994 roku, indeks GPW w Warszawie posiadający w swoim portfelu 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku. Jest indeksem typu cenowego, zatem przy obliczaniu jego wartości brane są pod uwagę jedynie ceny akcji zawartych w indeksie. Dochody z tytułów praw poboru czy dywidend nie są już uwzględniane.
  Indeks WIG20 również posiada swoje ograniczenia. Pojedyncza spółka nie może mieć udziału większego niż 15% oraz nie więcej niż 5 spółek z jednego sektora może się znaleźć w portfelu indeksu.

  Ranking indeksu – w oparciu o punkty przyznawane wg wzoru tworzony jest ranking spółek.

  R(i) – miejsce spółki w rankingu

  St(i) – udział i-tej spółki w łącznych obrotach akcjami spółek uczestniczących w ubiegłym roku w rankingu

  Sc(i) – udział i-tej spółki w wartości akcji w wolnym obrocie na dzień sporządzania rankingu

  Oto lista czołowych 5-ciu spółek z indeksu :

  Lista czołowych 5-ciu spółek z indeksu WIG20

  Lista czołowych 5-ciu spółek z indeksu WIG20, źródło : gpw.pl

  Według komunikatu Zarządu GPW w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2012, po sesji w dniu 21 września 2012 r., nie nastąpi zmiana w liście uczestników indeksu.


  /*