Analiza Techniczna i Fundamentalna – Portal Finansowy

Encyklopedia Rynków

Szukasz wyjaśnienia jakiegoś zagadnienia związanego z rynkami?
Tu masz naszą odpowiedź: Działy Encyklopedii
 • Wprowadzenie do rynków finansowych
 • Analiza Techniczna
 • Analiza Fundamentalna
 • Inwestycje alternatywne
 • Opcje
 • Ekonometria i statystyka
 • Algorithmic Fianance
 • Polityka Prywatności

  Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są subiektywnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) . Każdy Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność. Autorzy http://pokonac-rynek.pl nie biorą żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.

  Wstęgi Bollingera

   

  Wstęgi Bollingera – jak nazwa wskazuje zostały opracowane przez Johna Bollingera.  Polegają na tym,  że wokół średniej kroczącej umieszcza się dwie inne średnie oddalone o krotność odchylenia standar-dowego cen z ostatnich dni. John Murphy w swojej książce „Analiza techniczna rynków finansowych” napisał: „Przy stosowaniu dwóch odchyleń standardowych około 95% danych cenowych  znajdzie się pomiędzy dwiema wstęgami”. Jest to oczywiście błędne założenie, gdyż implikuje, że rozkład ceny jest rozkładem normalnym w danym okresie.

  Najbardziej  popularnym wykorzystaniem wstęg Bollingera jest traktowanie ich,  jako poziomów docelowych ceny. Zatem powinno otwierać się pozycję sprzedaży, gdy cena dotknie górnej wstęgi  i zacznie powracać. Dla zlecenia kupna powinno się  postępować analogicznie, tylko  że dla dolnej wstęgi.

  Opracowane na podstawie: J. Murphy, „Analiza techniczna rynków finansowych”, Wig-Press , Warszawa 1996

  Wstęgi Bollingera

  Przykład: Wstęgi Bollingera, EURUSD Daily, Źródło: MetaTrader4,


  /*