Analiza Techniczna i Fundamentalna – Portal Finansowy

Encyklopedia Rynków

Szukasz wyjaśnienia jakiegoś zagadnienia związanego z rynkami?
Tu masz naszą odpowiedź: Działy Encyklopedii
 • Wprowadzenie do rynków finansowych
 • Analiza Techniczna
 • Analiza Fundamentalna
 • Inwestycje alternatywne
 • Opcje
 • Ekonometria i statystyka
 • Algorithmic Fianance
 • Polityka Prywatności

  Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są subiektywnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) . Każdy Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność. Autorzy http://pokonac-rynek.pl nie biorą żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.

  Założenia Analizy Technicznej

  Po pierwsze analiza techniczna nie jest nauką. Jest zbiorem technik mających na celu prognozowanie cen w sposób nieformalny,  na podstawie cen  histo-rycznych. Jest to  jedno z najważniejszych założeń i równocześnie największy mankament, gdyż nie ma pewności, że to co się wydarzyło kiedyś musi wydarzyć się w przyszłości.  Analiza techniczna opiera się na trzech przesłankach:
  1. Rynek dyskontuje wszystko.
  2. Ceny podlegają trendom.
  3. Historia się powtarza.
  Pierwsza z nich zakłada, że wszystko to,  co kształtuje obecną cenę instrumentu ma odzwierciedlenie w cenie instrumentu.  Zatem żadne wskaźniki makroekonomiczne, analizy historyczne nie są uwzględniane w procesie podejmowania decyzji.

  Drugi postulat mówi o tym, że ceny podlegają trendom. Analitycy techniczny zakładają, że istnieje większe prawdopodobieństwo, ze obecny trend będzie kontynuowany, niż nastąpi jego odwrócenie.

  Ostatni z postulatów mówi o tym, że pewne wzorce, które można odnaleźć na wykresach cen instrumentów powtarzają się ze względu na to, że ludzkie zachowania są powtarzalne.

  Powyższe założenia mają szereg wad. Przeciwnicy analizy technicznej łatwo znajdują kontrargumenty  przeciwko prawdziwości  powyższych postulatów. Poza tym analiza techniczna powstała,  jako wynik badań nad rynkiem giełdowym w Stanach Zjednoczonych Ameryki, więc nie oznacza to, że jest transponowalna na inne rynki finansowe

  Opracowane na podstawie: J. Murphy, „Analiza techniczna rynków finansowych„, Wig-Press, s.2, Warszawa 1996


  /*